maandag 29 februari 2016

Spelling groep 5 thema 6 week 1 kaart 1

De voorjaarsvakantie is weer voorbij. Vandaag beginnen we met thema 6.De eerste kaart van deze week leert je hoe je woorden met twee verschillende medeklinkers in het midden moet schrijven. De voorbeeldwoorden zijn kasteel en sportief.


Je moet uit je hoofd leren dat je het woord moet verdelen in klankgroepen. Het eind van de eerste klankgroep eindigt op een medeklinker en het begin van de tweede klankgroep begint met een medeklinker. Je krijgt dan twee medeklinkers in het midden. Je schrijft op wat je hoort.
Oefen deze woorden met Ambrasoft en Bloon.

Spelling groep 4 thema 6 week 1 kaart 1

De voorjaarsvakantie is weer voorbij. Vandaag beginnen we met een nieuw thema. In thema 6 week 1 kaart 1 leer je hoe woorden met -cht schrijft. Het voorbeeldwoord is nacht.

Je hoort aan het eind van het woord gt, maar je schrijft -cht. Met Ambrasoft  en Bloon kun je deze woorden oefenen. Doe je best!

vrijdag 19 februari 2016

Voorjaarsvakantie groep 4-5De komende week heb je lekker een week vrij van school. Het is voorjaarsvakantie.
Geniet lekker van je vakantie. Wij zien jullie allemaal graag terug op maandag 29 februari 2016.


Groetjes juf Lynette en juf Alie

woensdag 17 februari 2016

Spelling groep 4 thema 5 week 4 kaart 2 en 3

Maandag heb je de woorden met -au- en -ou- nog een keer geoefend. Vandaag en morgen herhalen wij de woorden met -au- en -ou-, maar ook de woorden met -ei- en -ij-. De voorbeeldwoorden zijn pauw, hout, trein en ijs. Dit zijn allemaal weetwoorden die je uit je hoofd moet leren.

Kijk nog een keer op de blog naar het au-verhaal en het ei-verhaal. Met Ambrasoft  en Bloon kun je de woorden nog een keer oefenen.

Je hebt in thema 5 ook woorden leren schrijven met -eeuw, ieuw en -uw. De voorbeeldwoorden zijn sneeuw, kieuw en duw.

Oefen deze woorden nog een keer. Ambrasoft en Bloon kunnen je daarbij helpen. Daarna sluiten wij  thema 5 af met een zinnendictee.
Volgende week heb je vakantie. Na de vakantie beginnen wij met een nieuw thema.

Spelling groep 5 thema 5 week 4 kaart 2 en 3

In thema 5 heb je geleerd hoe je woorden schrijft als nacht en bericht. Vandaag ga je deze woorden nog een keer oefenen.

Je hoort op het eind van het woord -gt, maar je schrijft -cht.
In thema 5 heb je ook geleerd hoe je verkleinwoorden schrijft met -je, -tje en -etje. De voorbeeldwoorden zijn huisje, paaltje en ringetje.


Bij deze verkleinwoorden hoor je steeds de -u- maar je schrijft een -e-. Oefen de woorden nog een keer. Ambrasoft en Bloon kunnen je daarbij helpen.
Wij sluiten thema 5 af met een zinnendictee.
Volgende week is het vakantie. Na de vakantie beginnen wij met een nieuw thema.

maandag 15 februari 2016

Spelling groep 4 thema 5 week 4 kaart 1

Vandaag is week 4 is aan de beurt. In week 4 gaan wij herhalen wat wij in thema 5 hebben geleerd. Op de eerste kaart leer je hoe je woorden met -au- en -ou- schrijft.


Het au-verhaal kan je helpen om de woorden goed te leren schrijven.Leer de -au woorden uit je hoofd. Je kunt de -au- en -ou- woorden oefenen met  Ambrasoft en Bloon. Veel succes met oefenen.

Spelling groep 5 thema 5 week 4 kaart 1

Week 4 is een herhalingsweek. Je kunt de woorden die nog moeilijk zijn van thema 5 nog een keer oefenen. Op de eerste kaart van deze week zie je woorden met -au, -auw, -ou en -ouw schrijft. De voorbeeldwoorden zijn pauw, pauze, hout en buurvrouw.


De woorden van deze categorie zijn weetwoorden. Leer deze woorden uit je hoofd. Het au-verhaal kan je daarbij helpen.Oefen de woorden uit deze categorie. Ambrasoft  en Bloon kunnen je daarbij helpen. Veel succes.

woensdag 10 februari 2016

Spelling groep 4 thema 5 week 3 kaart 2

Het is vandaag woensdag en dus is er vandaag weer een nieuwe spellingkaart. Op de nieuwe kaart leer je hoe je woorden met -uw schrijft. Het voorbeeldwoord is duw. Je hoort -uuw maar je schrijft uw.


Je kunt deze woorden oefenen met Ambrasoft en Bloon. Oefen niet alleen deze woorden maar herhaal de woorden van maandag nog een keer.
Volgende week gaan wij in een woorddictee kijken of je de woorden van thema 5 goed kunt schrijven. Oefen daarom ook de andere woorden nog een keer. Je kunt deze woorden vinden op de blog.

Spelling groep 5 thema 5 week 3 kaart 2

Maandag heb je verkleinwoorden leren schrijven die eindigen op -je en -tje. Vandaag leer je verkleinwoorden schrijven die eindigen op -etje. Het voorbeeldwoord is ringetje. Je hoort op het eind van het woord -utju, maar je schrijft -etje.


Oefen deze verkleinwoorden. Ambrasoften Bloon kunnen je daarbij helpen. Oefen ook de woorden van afgelopen maandag nog een keer.
Volgende week gaan wij een woorddictee maken om te kijken welke woorden van thema 5 je al goed kunt schrijven en welke woorden nog lastig zijn. Op de blog kun je zien welke woorden wij nog meer geleerd hebben. Leer en oefen alle woorden van thema 5 nog een keer!

maandag 8 februari 2016

Spelling groep 4 thema 5 week 3 kaart 1

De eerste kaart van week 3. Je leert woorden schrijven met -eeuw en -ieuw. De voorbeeldwoorden zijn sneeuw en kieuw. In deze woorden hoor -eew en -iew maar je moet weten dat je deze woorden niet met drie letter schrijft maar met vier letters. Voor de de letter -w schrijf je de letter -u-.Oefenen deze categoriewoorden. Je kunt daarvoor Ambrasoft en Bloon gebruiken. Doe goed je best! Woensdag weer een nieuwe spellingkaart.

Spelling groep 5 thema 5 week 3 kaart 1

In week 3 weer twee nieuwe spellingkaarten. Vandaag beginnen wij met kaart 1. Op spellingkaart 1 kun je lezen hoe je verkleinwoorden moet schrijven die eindigen op -je en -tje. De voorbeeldwoorden bij -je woorden zijn huisje en feestje. de voorbeeldwoorden bij -tje zijn paaltje en vogeltje.
Je hoort -ju maar je schrijft -je. Je hoort -tju maar je schrijft -tje.


Oefenen deze woorden. Je kunt dat doen met Ambrasoft en Bloon op de computer. Veel succes met oefenen.
Woensdag gaan wij verder met spellingkaart 2.

woensdag 3 februari 2016

Spelling groep 4 thema 5 week 2 kaart 2

Vorige week heb je geleerd hoe je woorden met -au- en -ou- schrijft. Vandaag gaan wij deze woorden nog een keer oefenen. De voorbeeldwoorden zijn pauw en hout.

Het au-verhaal kun je lezen en bekijken bij thema 5 week 1. Oefen de woorden met Ambrasoft en Bloon. Leer de -au- woorden uit je hoofd.
Doe je best. Volgende week weer 2 nieuwe kaarten.

Spelling groep 5 thema 5 week 2 kaart 2

Maandag heb je geleerd hoe je woorden met -cht schrijft. Omdat het een lastige categorie is gaan wij vandaag deze categorie nog een herhalen. De voorbeeldwoorden zijn nacht en bericht.


Oefen de woorden goed. Veel oefenen helpt je om de woorden goed te schrijven. Doe je best.
Volgende week weer een andere kaart.

maandag 1 februari 2016

Spelling groep 4 thema 5 week 2 kaart 1

In thema 3 heb je geleerd hoe je woorden met -ei- en -ij- schrijft. Vandaag ga je deze woorden herhalen. Woorden met -ei- en -ij- zijn weetwoorden. De voorbeeldwoorden zijn trein en ijs.

Het ei-verhaal kun je lezen bij thema 3 week 2. Daar kun je ook de plaat van het ei-verhaal bekijken.
Oefen de woorden van deze kaart. Leer de woorden uit je hoofd.
Woensdag komt er weer een nieuwe kaart.

Spelling groep 5 thema 5 week 2 kaart 1

Vandaag een nieuwe kaart van thema 5. Op de eerste kaart van  week 2 leer je hoe je woorden met -cht schrijft. Het voorbeeldwoord zijn nacht en bericht.


Je kunt woorden met -cht oefenen met Ambrasoft en met Bloon. Succes met oefenen.